Inhoudsopgave
Wat is hartfalen
oorzaken-van-hartfalen
hartfalen-4-klassen
vormen-van-hartfalen
diagnose-hartfalen
behandeling-hartfalen
medische-ingrepen
levensverwachting
toekomstverwachting
de-hartfalenpoli
Alle Pagina's

Levensverwachting bij hartfalen

Hartfalen is een ernstig chronische ziekte, gekenmerkt door een toenemende invaliditeit, die vooralsnog niet te genezen is. De levensverwachting bij hartfalen is ongunstig. Uit onderzoek is gebleken dat van alle patiënten bij wie de diagnose wordt gesteld, ongeveer de helft na vijf jaar is overleden. Voor patiënten met ernstig hartfalen (stadium IV) is na één jaar nog maar de helft in leven. Daarnaast lijkt de prognose van geïsoleerd diastolisch hartfalen iets gunstiger dan die van hartfalen met een verminderde linkerventrikelfunctie. Hieruit kan en mag men concluderen, dat hartfalen qua sterfte vergelijkbaar is met ernstige vormen van kanker. Het is dan ook niet juist om hartfalen als een minder ernstige aandoening te zien.

Door het opzetten van een hartfalenpoli, vochtbeperking, zoutbeperking, gewichtscontrole, goed instellen op medicijnen, het implanteren van een biventriculaire pacemaker (CRT) en/of ICD en het aanbieden van een revalidatieprogramma probeert men voor patiënten hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te optimaliseren en de progressie van de ziekte te vertragen. Dat deze inspanningen vruchten afwerpen blijkt wel uit het feit dat voor sommige patiënten de prognose bij hartfalen iets lijkt te verbeteren, hoewel de gemiddelde prognose bij hartfalen ongunstig blijft.