Inhoudsopgave
Wat is hartfalen
oorzaken-van-hartfalen
hartfalen-4-klassen
vormen-van-hartfalen
diagnose-hartfalen
behandeling-hartfalen
medische-ingrepen
levensverwachting
toekomstverwachting
de-hartfalenpoli
Alle Pagina's

Medische ingrepen

Biventriculaire pacemaker of CRTGeimplanteerde pacemaker (bron:heart.co.il)

Een pacemaker is een apparaat dat het menselijk hart dient te ondersteunen. Door middel van kleine stroomstootjes, op één plek in de rechter kamer, wordt het hart door de pacemaker op gang gehouden. Patiënten krijgen een pacemaker als het hart niet voldoende of te langzaam klopt. De biventriculaire pacemaker of CRT (Cardiac Resynchronization Therapy)-pacemaker wordt vooral geplaatst bij patiënten met hartfalen die zich in klasse III of IV bevinden waarbij de ejectiefractie (hoeveelheid bloed dat het hart kan wegpompen) onder de 35 % ligt. De ejectiefractie bij een gezond hart ligt op 60 %.

Bij hartfalen is veelal de linker hartkamer vergroot. Als gevolg van deze vergroting kunnen de beide hartkamers niet meer tegelijk (synchroon) samentrekken wat bij een gezond hart wel het geval is. Het samentrekken van de linkerkamer duurt langer dan van de rechter hartkamer, daardoor is de hartslag minder krachtig en kan het hart minder bloed weg pompen. Het gevolg is een hart dat zwabbert. De biventriculaire pacemaker of CRT kan er voor zorgen dat het hart minder zwabbert en meer gelijkmatig samentrekt. Dit kan uiteindelijk een positieve invloed hebben op de contractiekracht van het hart en de pompfunctie.

Bij ongeveer 70 % van de patiënten die voor de biventriculaire pacemaker of CRT in aanmerking komen leidt het implanteren tot een verbetering van de conditie en een afname van de kortademigheid. Daarnaast ziet men een verbetering ten aanzien van de levensverwachting.

ICD of Biventriculaire ICD

Sommige hartfalenpatiënten krijgen een ICD of biventriculaire pacemaker met ICD-functie. Een ICD is een inwendige defibrillator die het hart een heftige schok geeft in het geval van een levensbedreigende hartritmestoornis van de kamers. De schok dient het normale hartritme te herstellen. Tevens kan de ICD een te snel hartritme corrigeren doordat het in een korte tijd heel veel kleine stroomstootjes kan geven waardoor het te snelle hartritme wordt getemperd.

Het dragen van een ICD kan een enorme impact hebben op iemands leven. Er zijn ICD-dragers die nooit of nauwelijks een schok krijgen maar er zijn ook patiënten waarbij de ICD regelmatig moet inspringen. Meestal voelt de patiënt de schok niet doordat deze al buiten bewustzijn is geraakt. Helaas is er een categorie ICD-dragers die het afgaan van de ICD bewust meemaken. De klap die de ICD geeft als gevolg van een gevaarlijke hartritmestoornis laat menig patiënt niet onberoerd. Het kan gevoelens van angst en onzekerheid met zich meebrengen.

Voor uitgebreide informatie, lotgenotencontact en bijeenkomsten voor ICD en/of pacemakerdragers kunt u terecht bij: Guidant pacemaker

  • Stichting Pacemaker dragers Nederland (SP-dN)
  • Stichting ICD dragers Nederland (STIN)
  • Nederlandse Hartstichting
  • De Hart & Vaatgroep

Harttransplantatie

Er zijn maar heel weinig mensen die voor een harttransplantatie in aanmerking komen. Patiënten moeten voldoen aan een aantal strenge criteria. Ondanks de vele inspanningen van de Nederlandse overheid, om mensen zover te krijgen dat ze donor worden, is het aantal geschikte donorharten op jaarbasis bedroevend laag. Er gaan steeds meer stemmen op om net als in België de regel in te stellen: “U bent donor tenzij.......”.