Inhoudsopgave
Wat is hartfalen
oorzaken-van-hartfalen
hartfalen-4-klassen
vormen-van-hartfalen
diagnose-hartfalen
behandeling-hartfalen
medische-ingrepen
levensverwachting
toekomstverwachting
de-hartfalenpoli
Alle Pagina's

De Hartfalenpoli

Dat wij in Nederland een aantal hartfalenpoli's hebben komt door de actieve inbreng van cardioloog Dr. Carolien Lucas en hartfalenverpleegkundige Ger Cleuren. Zij waren ruim tien jaar geleden de initiators van deze poliklinieken. Het idee achter de hartfalenpoli is om de arts en de verpleegkundige naast elkaar te zetten. De arts houdt zich bezig met en is verantwoordelijk voor het medische verhaal en de hartfalenverpleegkundige richt zich op follow up en andere praktische zaken aangaande de patiënt. Als verpleegkundige spreek je zowel de taal van de patiënt als die van de arts. Dat het een supercombinatie is blijkt wel uit het feit dat nagenoeg ieder ziekenhuis inmiddels een hartfalenpoli heeft waarbij de hartfalenverpleegkundige een belangrijke en onmisbare schakel is.

Werkwijze hartfalenpoli

Van uw behandelend arts heeft u te horen gekregen dat u hartfalen heeft. Naast het instellen op medicijnen en het bespreken van eventuele vervolgstappen zal de arts u ook doorverwijzen naar de hartfalenverpleegkundige. Deze verpleegkundige is heel goed op de hoogte van uw ziekte. De verpleegkundige kan een vrouw of man zijn met of zonder witte jas aan. Dit verschilt per ziekenhuis en hartfalenpoli. U krijgt het telefoonnummer van deze verpleegkundige mee naar huis en kunt hem of haar bellen op een tijdstip dat u schikt om een afspraak te maken. Heeft u er behoefte aan om uw partner, kinderen of ouders mee te nemen dan is dit geen enkel probleem. De verpleegkundige is er niet alleen voor u, maar ook voor de mensen die heel dicht bij u staan. Hartfalen heeft u niet alleen. Het heeft een belangrijke impact op het gezin en het vraagt niet alleen van u maar ook van uw directe omgeving de nodige energie en aanpassingen. U gaat samen met uw gezin en de verpleegkundige voor een betere kwaliteit van leven. Dit kunt u niet alleen, daar heeft u toch de steun van het thuisfront voor nodig.

Een eerste gesprek

In het eerste gesprek zal de verpleegkundige informeren hoe het met u gaat en uitleggen wat de ziekte precies inhoudt en welke oorzaken daaraan ten grondslag hebben gelegen. Een belangrijke vraag vanuit u en uw dierbaren kan zijn: “hoe nu verder?”. De hartfalenverpleegkundige heeft heel veel adviezen waarvan uit onderzoek is gebleken dat het bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Daar heeft u tenminste iets aan. Een belangrijk onderdeel van het eerste polibezoek zijn de adviezen over conditieverbetering en vocht en zoutbeperking. U krijgt een beweeg, vocht en voedingsadvies mee naar huis. Het is uitermate belangrijk om deze adviezen zoveel mogelijk op te volgen. Doet u dit niet dan ondervind u daar al heel snel de nadelen van (vocht vasthouden, benauwder worden). Daarnaast moet u zich thuis ook dagelijks wegen. Op deze manier kunt u zelf in de gaten houden hoe het staat met het vocht vasthouden. Als u bemerkt dat u iedere dag in gewicht toeneemt dan is de kans groot dat u last heeft van vocht. Het is dan raadzaam om dit gelijk telefonisch te melden aan de verpleegkundige. Hij of zij kan dan direct actie ondernemen en op dezelfde dag nog overleggen met de cardioloog die dan de vervolgstappen bepaalt (voorschrijven medicijnen etc.). Het voldoende bewegen en het eigen maken van wat u nu wel en niet mag eten of drinken vraagt in het begin wel wat energie van u en uw directe omgeving. Toch is dit een belangrijke basis voor het verdere beloop van uw ziekte.

Het kost u en uw gezinsleden in aanvang wel wat tijd om te komen tot een maaltijd die voor u passend en voor hen zeer gezond is, maar u kunt daarmee wel enigszins het beloop van uw ziekte sturen. Iets wat u allen een gevoel van controle kan geven.

Sommige patiënten en partners omschrijven het houden aan de vocht, voedings- en bewegingsadviezen als een treinreis waarvan men niet weet wanneer het eindstation daar is. Door je als gezin consequent te houden aan de leefregels probeer je zo lang mogelijk in de trein te blijven zitten en zoveel mogelijk te genieten. Het is niet altijd makkelijk maar zeker de moeite van het proberen waard. In zo'n eerste gesprek zal het u wel wat duizelen. Zoveel dingen om op te letten en aan te denken. Daarom krijgt u alle informatie van de verpleegkundige mee naar huis. U kunt het dan nog eens rustig nalezen.

Aanspreekpunt

De hartfalenverpleegkundige is voor u en uw partner het eerste aanspreekpunt. Indien nodig overlegt zij of hij met de cardioloog. De cardioloog blijft uw behandelaar en daar gaat u gewoon ook op controle. De hartfalenpoli is een aanvulling op de behandeling van de cardioloog en komt hier niet voor in de plaats. Wel is het zo dat de verpleegkundige een aantal medische handelingen bij u verricht zoals het opnemen van uw bloeddruk, het bekijken van uw gewicht, luisteren naar uw longen, voelen aan uw buik en kijken naar uw benen. Dit alles gebeurt om vast te stellen of u onder andere last heeft van vocht. De resultaten van dit soort onderzoekjes worden altijd teruggekoppeld aan de behandelend arts. De hartfalenverpleegkundige is iedere dag, op vaste tijdstippen, telefonisch bereikbaar. Mocht u om wat voor reden dan ook de hartfalenverpleegkundige niet telefonisch kunnen bereiken en met een dringende vraag zitten stel u dan in verbinding met de poli cardiologie van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Zij kunnen de verpleegkundige vragen om u zo snel mogelijk terug te bellen.

Concreet betekenen?

Wat kan de verpleegkundige nu concreet voor u betekenen? Een heleboel! Hij/zij is er niet alleen om u adviezen te geven op het gebied van bewegen, vocht, voeding of u een luisterend oor te bieden. De verpleegkundige kan u ondersteunen met betrekking tot het werk, eventuele keuring of herkeuring en vraagstukken over bijvoorbeeld seksualiteit. Samen met u en de andere gezinsleden kan het inventariseren welke aanpassingen er nodig zijn in en om het huis (parkeervergunning, scootmobiel, traplift etc.) en deze voor u aanvragen of daarin bemiddelen. Mocht u dat wensen dan kan de verpleegkundige zorgen dat u in aanmerking komt voor een revalidatie, dat u terecht kunt bij een diëtist, een psycholoog of het maatschappelijk werk. Schroom ook niet om bij dit soort zaken de hulp van de hartfalenverpleegkundige in te schakelen. De verpleegkundige is er voor u en weet dat domme vragen absoluut niet bestaan!

Het beloop van uw ziekte valt of staat mede door uw eigen motivatie en die van anderen. Inzicht verkrijgen over wat er met u aan de hand is en het op een verstandige manier aanpassen van uw leefwijze en leefomstandigheden daarop kunnen uw kansen en mogelijkheden zeer zeker ten goede komen.