Wat doen wij

De doelstellingen van de Hartfalenfoundation zijn:

  • Het verzorgen van voorlichting over hartfalen
  • Het organiseren van symposia, congressen en bijeenkomsten
  • Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek 

Op dit moment houden wij ons, als Hartfalenfoundation, actief bezig met het geven van voorlichting over de ziekte hartfalen en het werven van fondsen om deze voorlichting mogelijk te maken. We plaatsen zeer frequent informatie op onze landelijke website. Ook organiseren we symposia in het land en verzorgen we presentaties bij zorgopleiders en zorgverleners. Tevens presenteren wij ons bij sportieve evenementen. Het vraagt veel van de vrijwilligers die naast hun druk bezette werkzaamheden zich ook nog eens voor de volle honderd procent inzetten voor mensen die lijden aan de ernstig chronische ziekte hartfalen. Het enthousiasme en de onbaatzuchtige inzet van deze vrijwilligers is de kracht van de Hartfalenfoundation.

De toekomst

Onze grootste wens voor de toekomst is dat hartfalen te genezen zal zijn. Dit is echter een wens en op dit moment helaas niet realistisch. Toch zijn we als Hartfalenfoundation absoluut niet somber over de toekomst. We zien dat er de nodige initiatieven worden ontplooid om de kwaliteit van leven voor de hartfalenpatiënt te verbeteren. Er zal meer bekendheid aan deze ziekte moeten worden gegeven. Het blijkt dat heel veel patiënten het als zeer lastig ervaren dat er vanuit de maatschappij en/of hun directe omgeving weinig tot geen begrip is voor hun ziekte. Dit is een kwalijke zaak. De energie van een hartfalenpatiënt is al zo beperkt en het zou jammer zijn als deze ook nog energie moet steken in het aanvaard krijgen van zijn ziekte bij de buitenwacht. De Hartfalenfoundation is zich zeer bewust van dit probleem en zal ook in de toekomst blijven proberen om hartfalen onder een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Dat we als Foundation in een behoefte voorzien blijkt wel uit het feit dat we, in die paar jaar dat we nu bezig zijn, vele donaties en reacties uit het hele land hebben mogen ontvangen. De ontwikkeling van de Hartfalenfoundation en haar informatievoorziening kenmerkt zich door groei. Van een regionaal initiatief naar een landelijke informatievoorziening en dat in een zeer korte tijdspanne. Dat getuigt van heel veel doorzettingsvermogen, enthousiasme en lef. Daarnaast heeft de Hartfalenfoundation naast de actuele informatie op haar website het boekje Hartfalen 'Het onzichtbare zichtbaar' uitgebracht zonder advertenties, dus honderd procent informatie. Hier zijn we als stichting natuurlijk bijzonder trots op. Het komt de transparantie en laagdrempeligheid van onze foundation alleen maar ten goed. Iets wat bij ons hoog in het vaandel staat.

We hebben plannen en ideeën genoeg en ook de komende jaren zal de Hartfalenfoundation niet stilzitten.