Waarom een Hartfalenfoundation?

Gelukkig is er in Nederland een aantal organisaties die aandacht besteden aan hart- en vaataandoeningen. Er is echter nog geen stichting die zich enkel en alleen bezig houdt met de ernstig chronische ziekte hartfalen. Met de oprichting van de Hartfalenfoundation is daar echter verandering in gekomen.

Steeds meer mensen krijgen de diagnose hartfalen. Het aantal patiënten waarbij hartfalen wordt geconstateerd zal in de toekomst alleen maar gaan toenemen. Als stichting merken wij dat bij velen onder ons nog weinig over deze ziekte bekend is of dat datgene wat men over hartfalen weet niet helemaal strookt met de werkelijkheid. Daarnaast hebben een groot aantal patiënten het idee dat op het gebied van hun chronische ziekte, hartfalen, weinig tot niets gebeurt. Gelukkig is het tegendeel waar! Door het uitbrengen van een Hartfalenmagazine, een Hartfalennieuwsflits en het boekje 'Hartfalen het onzichtbare zichtbaar' willen we laten zien dat met betrekking tot het hartfalen niet wordt stilgezeten. Dat ziekenhuizen, cardiologen, wetenschappers en hartfalenpoli's continue in beweging zijn. Aan ons als Hartfalenfoundation de taak om het onzichtbare voor u zichtbaar te maken.